Project Description

Företag/Organisationer

Traditionella föreningar och organisationer, såväl som företag med en hierarkisk organisation, måste adressera ett nytt paradigm där samverkan är en avgörande faktor för framgång. Internt, såväl som i externa nätverk.

I framgångsrika organisationer identifierar man också att huvuddelen av fortbildning sker genom informellt lärande, i grupp och den dagliga verksamheten.

För att detta ska fungera måste ledarskap och belöningssystem utformas med dessa utgångspunkter.