Project Description

HälsaFörMig

Visionen om att fokus kan flyttas från sjukvård mot friskvård kan förverkligas genom att människan tar större ansvar för sin egen hälsa.

Ett steg i den riktningen tas genom projekt HälsaFörMig, där individen får tillgång till sin egen vårdhistorik, och där också tredjepartsleverantörer av olika tjänster kan ge underlag för en större kunskap om den personliga hälsostatusen.

Med data från många olika leverantörer och källor, kan Experience API och ett Learning Record Store sammanföra data på ett relevant sätt.