Project Description

Högre utbildning

Traditionella studier On Campus och distansutbildningar utmanas av de globala kurser som erbjuda av några av världens främsta universitet, genom Massive Open Online Courses – MOOCs.

VI driver projekt i syfte att utveckla ett lärande som kombinerar möjligheterna med MOOC och personligt ledd undervisning, genom blended learning.