Project Description

Skolan

Skolkollegiet.se är en samverkansplattform och ett initiativ att utveckla ett verktyg för erfarenhetsutbyte, kollegialt lärande och fortbildning.

Startat som ett svar på ett uttalat behov från den nya yrkeskategorin förstelärare, välkomnar vi alla som är intresserade av att bidra till skolans utveckling.

Besök oss på www.Skolkollegiet.se för aktuell information om vår verksamhet.