Project Description

Lärande Upplevelser

I ett post-materialistiskt samhälle ersätter upplevelser jakten på prylar. Men upplevelsen kan och ska också ge större insikter och därmed vara en del av vårt livslånga lärande.

Besök på Science Centers, såväl som på museer generellt erbjuder störa möjligheter till informellt lärande. Ett fysiskt besök kan kompletteras med olika interaktiva inslag, men även före och efter ett besök på virtuella mötesplatser.

Svenska Science Centers har tillsammans besök av flera hundra tusen elever och tiotusentals lärare för fortbildning varje år.