NOVA Campus 2016

  Social Collaboration är inte bara ett modeord, utan beskriver hur sociala medier och en digitaliserad värld skapar nya förutsättningar för utveckling. En utveckling där de, organisationer såväl som individer, som förstår vikten av att samarbeta och att utveckla sin förmåga till kommunikation och samverkan blir vinnare.

  I en värld i allt snabbare förändring krävs kontinuerlig personlig utveckling, genom ett livslångt lärande. Ett lärande som grundläggs i tidiga år i skolan.

  NOVA Campus arbetar i nätverk med några av de främsta på detta område med stöd till organisationers utveckling, men driver också ett par egna projekt för specifika tillämpningar av livslångt lärande.

  Aktuellt

  Collaboration

  Learning

  Disruptive innovation

  Big Data