NOVA Campus 2017

  Social Collaboration är inte bara ett modeord, utan beskriver hur sociala medier och en digitaliserad värld skapar nya förutsättningar för utveckling. En utveckling där de, organisationer såväl som individer, som förstår vikten av att samarbeta och att utveckla sin förmåga till kommunikation och samverkan blir vinnare.

  I en värld i allt snabbare förändring krävs kontinuerlig personlig utveckling, genom ett livslångt lärande. Ett lärande som grundläggs i tidiga år i skolan.

  Utmaning lärande

  Hur får vi till stånd samarbeten med traditionella ledare och lärare för formellt lärande, coacher och ledare för träning och utveckling över tid med fokus på informellt lärande och med de studerande där de tar ansvar för ett lärande på egen hand?

  Var börjar processen, och hur hålls den vid liv över tid? Detta är vårt fokus för i år.

  myopencampus

  Under denna rubrik kommer vi att följa ett exempel på hur man kan skapa sin egen kombination av kurser och blanded learning för ett personligt anpassat lärande.

  Fokusområden

  Collaboration

  Learning

  Disruptive innovation

  Big Data

  Click edit button to change this text.