NOVA Campus 2017

  Social Collaboration är inte bara ett modeord, utan beskriver hur sociala medier och en digitaliserad värld skapar nya förutsättningar för utveckling. En utveckling där de, organisationer såväl som individer, som förstår vikten av att samarbeta och att utveckla sin förmåga till kommunikation och samverkan blir vinnare.

  I en värld i allt snabbare förändring krävs kontinuerlig personlig utveckling, genom ett livslångt lärande. Ett lärande som grundläggs i tidiga år i skolan.

  Utmaning lärande

  Hur får vi till stånd samarbeten med traditionella ledare och lärare för formellt lärande, coacher och ledare för träning och utveckling över tid med fokus på informellt lärande och med de studerande där de tar ansvar för ett lärande på egen hand?

  Var börjar processen, och hur hålls den vid liv över tid? Detta är vårt fokus för i år.

  myopencampus

  Under denna rubrik kommer vi att följa ett exempel på hur man kan skapa sin egen kombination av kurser och blended learning för ett personligt anpassat lärande.

  Vi presenterar nu det projektet nedan

  Reach for Change

  Vi har adresserat en utmaning från Reach for Change för att hjälpa ensamkommande barn och ungdomar att snabbare lära sig svenska och komma in i det svenska samhället, genom att erbjuda en modell för lärande som utgår ifrån dem själva där de också kan få stöd genom ett system av volontärer.

  Vår ansökan blev godkänd i det första steget och vi arbetar just nu med det andra steget, med deadline 1 september. Men vårt arbetet fortsätter kontinuerligt, oaktat den bedömning vår ansökan får, för att realisera våra idéer som konkret kan stödja inte bara de ensamkommande barnen och ungdomarna utan alla nyanlända.

  Lärande på de studerandes villkor

  Vår ansökan steg 2 lämnades in i tid till Reach for Change och bearbetas nu för att se om den dels uppfyller kriterierna, dels om den är tillräckligt intressant för att gå vidare till nästa steg i processen.

  I korthet går vårt förslag ut på att använda de fördelar som en digital transformation ger lärare såväl som studerande för att effektivisera och individanpassa lärande. Vi utgår ifrån den globala utvecklingen av öppna nätbaserade kurser (MOOCs), och lägger till funktioner för ett informellt lärande i form av dialoger mellan studerande såväl som med lärare.

  MEN det som kan avgöra framgången för att nå utsatta grupper som ensamkommande nyanlända barn och ungdomar är att utgå ifrån dem och ge dem verktyg och stöd för att de ska kunna utforma ett lärande som passar dem och är flexibelt för att fungera över längre tid.

  Ted Talks on Learning

  För inspiration till lärandets utmaningar, ägna några minuter åt Charles Leadbeaters föreläsning. Och gärna också Sugata Mitras.

  Ted Talks

  Fokusområden

  Collaboration

  Social samverkan, kommunikation och lärande blir allt viktigare. Både för själva lärandet och för att fungera tillsammans med andra på jobbet såväl som i livet i övrigt.

  Learning

  För ett livslångt lärande är fokus på att gå från kunskap till kompetens genom ett mer informellt lärande i gruppövningar eller i ”levande livet”. Exempelvis i det dagliga arbetet.

  Disruptive innovation

  Disruptive innovation utgår ifrån användaren och utvecklar funktioner som är billigare och mer kundanpassade än befintliga produkter och tjänster på en etablerad marknad.

  Big Data

  Med digitala spår ges helt nya möjligheter att analysera hur lärandet går till och förstå hur olika modeller passar för olika individer genom Learning Analytics.